Artykuły

oferta

 • projekty

  Projektujemy obiekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz indywidualne konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane, aluminiowe oraz aluminiowo-szklane, obiekty drogowe, drogi, parkingi.
  Opracowujemy projekty budowlane, wykonawcze oraz warsztatowe dla konstrukcji o dużym stopniu skomplikowania.

 • opinie, ekspertyzy

  Wykonujemy oceny techniczne obiektów i konstrukcji, przeglądy budowlane, opinie i ekspertyzy.
  W tym zakresie obsługujemy zarówno obiekty wielkopowierzchniowe oraz konstrukcje i obiekty indywidualne. Dokonujemy ocen i kontroli technicznych skomplikowanych konstrukcji w tym obiektów wysokich i wysokościowych, używając technik alpinistycznych. Dysponujemy sprawdzonym zespołem alpinistów przemysłowych, oceniamy stan techniczny elewacji szklanych budynków wysokich i wysokościowych, dachów szklanych, dachów budynków wysokich, konstrukcji specjalistycznych.

 • nadzory inwestorskie

  Nadzorujemy inwestycje w zakresie poprawności wykonania konstrukcji budowlanych, finansowym, zgodności z projektem budowlanym oraz prawem. Kierujemy robotami budowlanymi. Prowadzimy i organizujemy proces inwestycyjny począwszy od projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 • kontrola i utrzymanie obiektu

  Wykonujemy okresowe przeglądy budowlane obiektów, wymagane Prawem Budowlanym. Oceniamy bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych, indywidualnych oraz całych obiektów. Wykonujemy oceny, opinie, ekspertyzy dotyczące eksploatowanych konstrukcji i obiektów. Wykonujemy kontrole stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, elewacji i dachów budynków wysokich i wysokościowych. Dysponujemy sprawdzonym zespołem inżynierów i alpinistów przemysłowych oceniamy stan techniczny elewacji szklanych budynków wysokich i wysokościowych, dachów szklanych, dachów wysokich, specjalistycznych konstrukcji.

 • organizacja inwestycji

  Efektywnie zarządzamy projektami, prowadzimy inwestycje w zakresie

  • organizacja procesu inwestycyjnego
  • zarządzanie budową
  • nadzór inwestorski
  • zarządzanie kosztami inwestycji
  • odbiory budowlane i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie